11 Aralık 2023
Anasayfa » Tekil Isıtma Nedir ?

Tekil Isıtma Nedir ?

Tekil Isıtma (Kat ve Villa Isıtması) Nedir ?

Kombi veya kazan tipi ısıtma cihazları kullanarak yapılacak kat kaloriferi sistemi ile villa tipi binaların veya tesisatı bulunmayan çok katlı binaların bağımsız olarak ısıtılmasıdır.
Bu tesisatın ilk tesis ve işletme masrafları merkezi sistemlere göre daha fazladır. Merkezi kalorifer tesisatı bulunan binalarda kat sahipleri arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle, bu tip tesisatın uygulama sahasını gün geçtikçe artırmış bulunmaktadır.
Ayrıca bu sistemle ısıtılan dairelerin büyük çapta işletme avantajları vardır. Bunlar;

  • Değişik sıcaklıklara ayarlanabilir olması,
  • Tatil günlerinde tamamen söndürülebilmesi,
  • Dairede kısmi ısıtmanın yapılabilmesi,
  • Otomatik kontrol düzeniyle büyük çapta yakıt tasarrufunun sağlanabilmesidir.

Kat ısıtmasının yapıldığı kat, binanın en yüksek katı ise dairenin döşemesi ve çatısı izole edilmelidir. Ara kat olması halinde, bu taktirde alt ve üst katların sobalı olması durumunda enerji kaybı artar. Bu kaybı asgari hale getirmek için döşemenin halı gibi muhtelif örtü malzemeleri ile izole edilmesi gerekir. Aksi halde komşu hacimlere giden enerji kaybı nedeniyle ekonomik olmaktan çıkar.

Kat kaloriferi tesisatı, tek ve çift borulu olmak üzere iki şekilde yapılır. Tek borulu sistem çift boruluya göre daha az yatırım masraflı olduğu gibi görünüm itibarı ile de daha estetiktir.Tek borulu sistemin mahsuru ise kapı eşiklerinde döşeme içerisinden geçmesidir. Bu sistemde kazandan çıkan ana besleme borusu bütün radyatörleri dolaşır. Her radyatör gereği kadar sıcak suyu bir branşman ile ana borudan alır. Ana boruda kesit daraltılır. Radyatörde soğuyan su tekrar ana boruya verilir. Her radyatörden sonra ana borudaki suyun sıcaklığı biraz düşer. Bütün radyatörleri dolaşarak soğuyan ana borudaki su kazana döndürülür. Sistemin ana özelliği dönüşe yakın radyatörlerin daima daha az sıcak su ile çalışmasıdır. Bu özellikten dolayı aynı hat üzerinde kullanılabilecek radyatör sayısı sınırlıdır. Gidiş borusu önce kuzey yönündeki radyatörlere verecek şekilde dağıtım yapılması tasarlanmalıdır.
Şekil 2.6’ da tek borulu yatay ısıtma sistemi, şekil 2.7 tek borulu sistemde radyatör bağlantısı görülmektedir.
Çift borulu sistem ise üç şekilde uygulanır. Bunlar;

  1. Üstten Dağıtma ve Alttan Toplama
  2. Alttan Dağıtma ve Alttan Toplama
  3. Üstten Dağıtma ve Üstten Toplama
    Çift borulu kat kalorifer sistemine ait bazı örnek şekiller Şekil 2.8, 2.9 ve 2.10 verilmiştir.

Kat ve Villa Isıtmasında Kullanılan Kalorifer Kazanları

Doğal gaz ile veya sıvı yakıtla çalışabilen bu kazanların hem ısıtma suyunu hem de ısıtma ve kullanma sıcak suyunu birlikte üretebilecek, otomatik kontrol sistemleriyle donatılmış tipleri vardır.
Bu kazanların uzun ömürlü olması, işletme veriminin yüksek olması, yakıt tasarrufunun yüksek olması gibi avantajlarının yanında kazan dairesine ihtiyaç duyulması, ilk yatırım maliyetinin yüksek olması gibi dezavantajları vardır.
Şekil 2.11’de kat ve villa ısıtmasında kullanılan kalorifer kazanı görülmektedir.

Kat ve Villa Isıtmasında Kullanılan Kombi Cihazları

Kat ve villa ısıtmasında kullanılan şofben tipindeki kombi cihazların hem ısıtma sıcak suyunu hem de kullanma sıcak suyunu birlikte üretmesi, duvara monte edildiği için az yer kaplaması, ucuz olması gibi avantajlarının yanında, ömürlerinin kısa olması, servis ve yedek parça gibi özelliklerinin fazla olması, kapasitelerinin sınırlı olması (20.000-25.000 kcal/h), verimlerinin düşük olması gibi dezavantajları vardır. Şekil 2.12’ de Kat ve Villa ısıtmasında kullanılan kombi cihazı görülmektedir.

Kaynak: Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Yüksekokulu, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Isıtma Sistemleri Ders Notları. KISA, Orhan

%d