11 Aralık 2023
Anasayfa » Evaporatif Soğutma

Evaporatif Soğutma


Buharlaştırıcı (evaporatif) soğutucular, havayı dolaştırmak için yalnızca su ve bir üfleyici (fan) kullanan soğutma sistemleridir. Ilık, kuru (doymamış) hava suya batırılmış bir pedden çekildiğinde, su buharlaşır ve su buharı olarak havaya emdirilir. İşlemde hava soğutulur ve nem artar.

Evaporatif soğutma teknolojisi, kompresör bazlı soğutmaya enerji açısından verimli bir alternatiftir. Kuru ve kurak bölgelerde, evaporatif soğutma, geleneksel ekipmanın enerjisinin dörtte birini kullanarak bina soğutma yüklerinin çoğunu veya tamamını karşılayabilir. Ayrıca, bir tesisin yük profilini büyük ölçüde iyileştirebilen geleneksel soğutma grubu sistemleriyle entegre edildiğinde uygun maliyetli bir şekilde uygulanabilir.

Evaporatif soğutma bol miktarda su kaynağı gerektirir ve yalnızca bağıl nem düşük olduğunda etkilidir, verimli kullanımını kuru iklimlerle sınırlanır.

Bölüm 1. Evaporatif Soğutma Prensipleri

Evaporatif Soğutma | Form Fabrika

Herhangi bir iklimlendirme, nem alma ve buharlaşmalı soğutmayı anlamanın ilk temeli psikrometridir. Psikrometri, ısı, nem ve hava arasındaki etkileşimlerden oluşur. Temel olarak hava-su karışımlarının incelenmesidir ve havanın bir durumdan diğerine nasıl değiştirileceğini anlamak için bir temeldir. Hava sıcaklığı arttıkça nem tutma kapasitesi de artar; ve ısınan hava daha az yoğun hale gelir. Bu, nemi hem konfor hem de hesaplamalarda ısı kazanımı için çok etkili bir faktör haline getirir.

Kuru hava ve su buharından oluşan sistemlerin bilgisi, klima cihazlarının, soğutma kulelerinin ve havadaki buhar içeriğinin yakından kontrolünü gerektiren endüstriyel süreçlerin tasarımı ve analizi için gereklidir. Hava nemi ve ısı etkileşimleri oldukça karmaşıktır; neyse ki, bu etkileşimler tek bir diyagramda birleştirilebilir. Diyagramın kullanımı için;

Psikrometrik Tabloda Soğutma İşlemleri

Psikrometrik Tablodaki soğutma işlemleri aşağıda gösterilmiştir:


Duyulur Soğutma (Sensible Cooling) – Duyulur soğutma işleminde, havanın sıcaklığı sabit nem oranını koruyarak ‘A’ noktasından ‘C’ noktasına değişir. Sıcaklık [T(A) – T(C)] kadar düşürülür ve yaş termometre sıcaklığı da düşürülür. Nem ilavesi veya kaybı olmadığı için nem miktarı aynı kalır.

Evaporatif Soğutma – Evaporatif soğutma işleminde, havanın hem sıcaklığı hem de nemi, sabit yaş termometre sıcaklığı (AB çizgisi olarak gösterilir) çizgileri boyunca değişir. Isı içeriğinde bir değişiklik yoktur ve enerji yalnızca duyulur enerjiden gizli enerjiye dönüştürülür.

Evaporatif soğutma işleminde nemli havanın kuru termometre sıcaklığında, özgül hacminde, bağıl neminde, nem oranında, çiğ noktası sıcaklığında ve buhar basıncında değişiklikler meydana gelir. Yaş termometre sıcaklığında ve entalpide değişiklik olmaz. Evaporatif soğutma, sabit entalpi işlemidir (teknik olarak adyabatik işlem olarak adlandırılır).

Evaporatif Soğutma Anahtar Terimleri

1) Yaş Termometre Depresyonu : Kuru termometre ve yaş termometre sıcaklıkları arasındaki farktır.

Örnek: Kuru termometre 38°C ve ıslak termometre 21ºC ise; yaş termometre depresyonu [38-21 = 17ºC]’dir. %100 soğutma verimliliğinde, evaporatif soğutucudaki sıcaklık düşüşü Yaş Termometre Depresyonuna eşit olacaktır.

2) Sıcaklık Düşüşü: Giriş kuru termometre sıcaklığı ile çıkış kuru termometre sıcaklığı arasındaki fark.

Örnek: Bir evaporatif soğutucuya giren kuru termometre sıcaklığı 38°C ve çıkan kuru termometre sıcaklığı 23°F ise, aralık 38–23= 15 °C’dir.

3) Doygunluk veya Soğutma Verimliliği (SE veya CE): Yaş termometre depresyonu üzerinden giriş ve çıkış kuru termometre sıcaklıkları arasındaki fark.

Örnek: Yaş Termometre Depresyonu 17 ºC ise ve soğutma ortamında ölçülen gerçek sıcaklık düşüşü 15 ºC ise (yukarıdaki örnekte olduğu gibi), soğutma verimliliği %88’dir. (15/17 = .88).

4) Evaporatif Soğutma Performans Faktörleri: Evaporatif soğutucu performansı, belirli bir bağıl nemde suyu buharlaştırma (soğutma) yeteneği ile doğrudan ilişkilidir. Hava ne kadar kuruysa, performans da o kadar fazla olacaktır. Sabah saatlerinde nem yüksek olabilir, ancak gün geçtikçe ve sıcaklık arttıkça bağıl nem doğal olarak azalacaktır.

Gün ne kadar sıcak olursa, hava o kadar kuru olur ve suyun buharlaşması yoluyla o kadar fazla soğutma gerçekleşir. Suyun sıcaklığı, buharlaşma yoluyla üretilen soğutma üzerinde büyük bir etkiye sahip değildir. Örneğin, 10 °C’de bir galon su 9.000 BTU’luk soğutma üretirken, bir galon 32 °CF’lik su 8.700 BTU’luk soğutma üretecektir.

5) Buharlaşma Hızı: Buharlaşma hızı, havanın nemi emme kapasitesinin ölçüsüdür. Emilim miktarı büyük ölçüde dört faktöre bağlıdır;

 • Havanın nemi: Kuru havanın nemi tutma yeteneği daha fazladır. Hava zaten yüksek nem içeriğine sahipse, nem emme kapasitesi düşük olacaktır.
 • Havanın sıcaklığı: Hava ne kadar sıcak olursa, o kadar fazla su buharlaşabilir.
 • Havanın akış hızı: Hareket halindeki moleküller buharlaşmayı teşvik eder. Hava akışı ne kadar güçlü olursa, havanın buharlaşma gücü o kadar fazla olur.
 • Soğutma ortamının doyma verimliliği: Geniş temas alanı veya düşük by-pass sağlamak için soğutma pedleri yüksek kalınlığa (12 inç) sahip olmalıdır. Pratik amaçlar için bu oran saatte (veya dakika) galon su olarak ölçülür.

5) Saatte Hava Değişimi (ACH): Hava değişimi, bir mahaldeki havanın saat veya dakika gibi belirli bir süre boyunca değiştirilme sayısıdır. Genellikle saat veya dakikadaki değişikliklerle ifade edilir. Kuzeyde her 3 dakikada bir 1 hava değişimi, orta kesimde 2 dakikada bir 1 hava değişimi ve güney eyaletlerde 1-2 dakikada bir 1 hava değişimi yapılması iyi bir kuraldır.

6) İngiliz Isı Birimi (BTU): Bir İngiliz ısı birimi veya BTU, ısıyı ölçmek için kullanılan bir birimdir. Suyun buharlaşma (buharlaşma) ısısı 1043 BTU/lb’dir ve 1 galon suyun buharlaşması yaklaşık 8700 BTU ısı gerektirir (8700 dönüştürme faktörü 8.34 lb. su/galon ve 1043 BTU/lb’ye dayanır). 1000 BTU = 0,29 kW

7) CFM: Dakikadaki hava debisinin bir ölçüsüdür. Genellikle basitçe CFM olarak anılır. Bu, buharlaşmalı soğutma içeren herhangi bir formülde gerekli bir bileşendir. Hava hacmi, duyulur ısı yükü denklemi veya hava değişimi yöntemi ile hesaplanabilir. Hem duyulur ısı hem de hava değişimi yöntemi sonraki bölümlerde tartışılmaktadır. 100 CFM = 170 m3/h

8) Yüzey Hızı: FPM olarak ifade edilir, hava akışının (CFM cinsinden) soğutma ortamının yüz alanına bölünmesiyle elde edilen orandır.

Evaporatif Soğutma Örneği

 • Kuru Termometre Sıcaklığı: 88 °F
 • Yaş Termometre Sıcaklığı: 68 °F
 • Bağıl Nem: 36 %

Evaporatif soğutma sistemi ile mümkün olan maksimum azalma, kuru termometre ile yaş termometre sıcaklığı arasındaki farktır. Hiçbir ekipman mükemmel olmadığı için evaporatif soğutucuda belirli kayıplar olacaktır; bu kayıplar, soğutma ortamının verimliliği nedeniyle olacaktır. Evaporatif soğutucunun %90 verimli olduğunu söylersek, süreç “A” noktasından doyma çizgisine (%100 bağıl nem) kadar olan mesafenin %90’ında sabit bir yaş termometre sıcaklığı çizgisi boyunca gerçekleşecektir.

Sayısal olarak:

Ulaşılabilir sıcaklık düşüşü = (kuru termometre – yaş termometre) x (medyanın verimliliği) Örnek: (88° – 68°) x .9 = 18° F

Ulaşılabilir sıcaklık = kuru termometre – elde edilebilir sıcaklık düşüşü. Örnek: 88° – 18° = 70° F

B noktası, evaporatif soğutucudan çıkan havanın koşullarını temsil eder.

Kuru Termometre Sıcaklığı: 70 °F

Yaş Termometre Sıcaklığı: 68 °F

Bağıl Nem: 92%

Evaporatif soğutma sonrasında elde edilen koşullar “düşük duyulur ısı enerjisi” ve “yüksek gizli ısı enerjisi” olarak ifade edilebilir.

Soğutulan Alandaki Havanın Nihai Koşulları

Evaporatif soğutucu tarafından soğutulan odadaki havanın nihai koşulları, alandaki ısı yüküne bağlı olacaktır. Alan başka herhangi bir ısı koşulundan etkilenmiyorsa, odadaki havanın durumu, evaporatif soğutucudan çıkan havanın koşullarına çok yakın olacaktır. Odada ilave ısı yükleri varsa (örneğin çok sayıda insan veya makine), bu durumda evaporatif soğutucudan çıkan havanın sıcaklığı birkaç derece yükselme eğiliminde olacaktır. Bu durum, psikrometrik çizelgede B koşulundan C koşuluna doğru yatay bir hareketle temsil edilecektir.

Kesin Çıkarımlar:

 • Evaporatif soğutma, “Psikrometrik Tabloda” sabit yaş termometre sıcaklık çizgileriyle temsil edilir. Doğrudan evaporatif soğutma ile, yaş termometre sıcaklığı sabit kalırken kuru termometre sıcaklığı düşürülür.
 • Kuru termometre ile yaş termometre sıcaklığı arasındaki fark ne kadar yüksek olursa, evaporatif soğutma o kadar etkili olacaktır. Yaş termometre sıcaklığı kuru termometre sıcaklığına yaklaştığında, evaporatif soğutma etkinliği düşecektir.
 • Yaş termometre sıcaklığı, %100 soğutma verimliliğinde elde edilebilecek en düşük hava sıcaklığıdır. Bu, psikrometrik tablodaki D noktasına karşılık gelir. Bu noktada hava tamamen doymuştur – çiğ noktasına ulaşmıştır – ve ilave nem tutamaz. Bu noktada KTS=YTS.

Bölüm 2. Neden Evaporatif Soğutma


Ekonomi

1) Evaporatif soğutucularda kompresör, kondenser, chiller serpantinleri, soğutma kuleleri veya aşırı derecede yalıtılmış borular kullanılmaz. Bu nedenle, satın alma ve çalıştırma maliyeti, geleneksel klima ve mekanik soğutma sistemlerinin bir kısmıdır.

2) Başlangıç maliyeti, soğutmalı klimanın maliyetinin 1/2’sinden ve işletme maliyetleri, soğutmalı klimanın çalıştırma maliyetinin 1/3’ünden azdır. Bakım maliyetleri, daha basit prosedürler ve daha düşük vasıflı bakım personeli gerektiren minimum düzeydedir.

Örneğin;

Ankara’da kuru termometre sıcaklığının 42 ºC, ıslak termometre sıcaklığının 22 ºC olduğu 1500 metrekarelik bir ev bulunmaktadır.

 • Klima- Klimanın ton başına 500 fit kare soğutma sağladığını varsayarsak, 1500 fit karelik bir evi soğutmak için 3 ton klima gerekecektir. Bir klima muhtemelen çoğu zaman bu iklimde çalışacağından, elektrik kullanımı saatte yaklaşık 3,6 kW olacaktır. (1 ton = 3,5 kW)
 • Evaporatif Soğutucu – Evaporatif soğutucunun tek güç tüketen bileşenleri fanlar ve küçük su pompalarıdır. Minimum 5000 CFM ve ¾ beygir gücünde motora sahip bir evaporatif soğutucu kullanıldığında, toplam güç tüketimi (motor ve pompa birlikte) saatte yaklaşık 0,991kW olacaktır.

Sonuç – Klima ve evaporatif soğutucu karşılaştırılabilir bir süre boyunca çalışırsa, evaporatif soğutucunun aynı ortamda aynı alanı soğutmak için bir klimadan %72 ½ daha az güç kullanacağı anlamına gelir.

Etkinlik

Evaporatif hava soğutma, birkaç yolla daha soğuk sıcaklıklar oluşturur:

1) Etkili sıcaklığı (hissettiğiniz sıcaklık) en az 4º ila 6º daha düşürür. Bazı durumlarda bağıl neme bağlı olarak sıcaklık daha da düşecektir. Soğuk havanın hızlı hareketi cilt yüzeyindeki buharlaşmayı artırarak vücut ısısı kaybına neden olur. ASHRAE El Kitabı, 1995, bölüm 47, Evaporatif Hava Soğutma notları “…suyun buharlaşmasından dolayı kuru termometre sıcaklığındaki azalma, bağıl nem seviyesinden bağımsız olarak her zaman daha düşük bir etkin sıcaklık ile sonuçlanır” ve “. . evaporatif soğutma şunları sağlayabilir: neredeyse coğrafi konumdan bağımsız olarak fabrikaların rahatlama soğutması.”

2) Yayılan ısıyı azaltır- Sabit soğuk hava akışı, maruz kalan tüm yüzeylerden ısıyı emer ve insan vücuduna yayılan ısının azalmasına neden olur.

Artan Konfor

Çok sayıda endüstride, sıcak havalarda, artan sıcaklıkla ilgili hastalıklar, düşük üretkenlik ve işçiler arasında artan devamsızlık yaşanması normaldir. Bu endüstrilerin çoğu, buharlaşmalı soğutmayı karşılayabilirken, geleneksel mekanik soğutma veya iklimlendirmenin muazzam maliyetlerini karşılayamaz. ASHRAE El Kitabı, 1995, Bölüm 47, Evaporatif Havayla Soğutma’dan tekrar alıntı yaparak “evaporatif soğutma bu ısı sorununu hafifletebilir ve iyileştirilmiş moralle birlikte çalışan verimliliğine katkıda bulunabilir.

Sağlık ve Çevre Faydaları

Evaporatif soğutma sağlıklı ve rahattır çünkü:

 • Filtre pedleri aracılığıyla soğutulan ve temizlenen %100 taze dış hava getirir
 • Konfor, hava hareketiyle iyileştirilir.
 • Evaporatif soğutucunun sürekli hava hareketi, toz, polen, duman, koku ve kirliliği gidererek sıcak havayı dışarı iter ve yerine soğuk temiz hava koyar.
 • Hem insanlara hem de mobilyalara fayda sağlayan ve statik elektriği kesen doğal nem seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.
 • Klimadan farklı olarak evaporatif soğutma, maksimum verimlilikte çalışması için hava geçirmez bir yapı gerektirmez. Aslında bina sakinleri kapı ve pencereleri açabilirler.
 • Evaporatif soğutma, CFC’leri veya HCFC’leri olmadığı için klimaya çevre dostu bir alternatiftir.

Özetle, evaporatif soğutucuların ilk maliyeti düşüktür, geleneksel klimalardan çok daha az elektrik kullanır ve ozon tabakasına zarar verebilecek kloroflorokarbonlar (CFC’ler) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC’ler) gibi soğutucular kullanmaz. Ekonomiktir, etkilidir ve geleneksel mekanik soğutmaya çok ihtiyaç duyulan bir alternatif sağlar.

Kısıtlamalar ve Dezavantajlar

Evaporatif soğutucuların bazı sınırlamaları ve dezavantajları vardır:

 • Evaporatif soğutucular nemli bölgelerde etkili değildir.
 • Yüksek nem koşulları evaporatif soğutucunun soğutma kapasitesini düşürür.
 • Evaporatif soğutucu tarafından sağlanan hava yaklaşık %100 nemlidir. Çok nemli hava, terli veya ıslak cildin buharlaşarak soğumasını önler. Havadaki yüksek nem korozyonu hızlandırır. Bu, elektronik ekipmanın ömrünü önemli ölçüde kısaltabilir. Havadaki yüksek nem, yoğuşmaya neden olabilir (bu, elektrikli ekipmanın içinde olursa son derece tehlikeli olabilir).
 • Soğutulmuş hava, alerjisi olanlar için rahatsızlığa neden olan alana toz ve polen getirebilir. Soğutucu pedlerde küf gibi mikroorganizmaların üremesi hassas kişilerde alerji sorunlarına neden olabilir.
 • Evaporatif soğutucular, yerinde su kullanır.
 • Soğutucular estetik olarak çekici değildir ve muhafaza edilmezse konsantre tuzların artması bina yüzeyine zarar verebilir.
 • Buhar sıkıştırma sistemleriyle karşılaştırıldığında, evaporatif soğutucular, daha yüksek besleme havası sıcaklıklarını telafi etmek için daha yüksek hava akış hızları gerektirir. Yüksek hızda çalışırken hava hızı rahatsız edici gürültüye neden olabilir.
 • Havanın binadan çıkmasını sağlayan menfezler güvenlik riski oluşturabilir.

Bölüm 3. Evaporatif Soğutma Sistemi Çeşitleri

Evaporatif Soğutucu Nedir ? Nasıl Çalışır? | Klimexs

Evaporatif soğutmanın iki temel yöntemi şunlardır:

1) Doğrudan soğutma (Direct Cooling): Doğrudan soğutmada su doğrudan hava akımına buharlaşır, böylece havayı nemlendirirken havanın kuru termometre sıcaklığını düşürür.

2) Dolaylı soğutma (Indirect Cooling): Dolaylı soğutmada, birincil hava adı verilen bir hava akımı, bir ısı eşanjörü ile hissedilir bir şekilde (nem eklenmeden) soğutulurken, ikincil hava birincil havadan ısı enerjisini taşır.

Doğrudan ve dolaylı soğutma birleştirilebilir. Bu yöntemlerden herhangi birinin etkinliği doğrudan besleme hava akımındaki düşük yaş termometre sıcaklığına bağlıdır.

Doğrudan Evaporatif Soğutma (Açık Çevrim)

Doğrudan evaporatif soğutma, suyu doğrudan besleme hava akımına verir (genellikle bir sprey veya bir çeşit ıslak ortam ile). Su, havadan ısı aldığı için buharlaşır ve havayı soğutur.

Doğrudan evaporatif soğutmada kuru termometre sıcaklığı düşürülür ancak yaş termometre sıcaklığı değişmez.

Çalışırken, bir üfleyici havayı geçirgen, suya batırılmış bir pedden çeker. Hava pedden geçerken filtrelenir, soğutulur ve nemlendirilir. Bir devridaim pompası, ortamı (dokuma elyaftan veya oluklu kağıttan oluşan ped) ıslak tutarken, hava pedin içinden geçer. Tüm ortamın ıslak olmasını sağlamak için, genellikle buharlaştırılabilecekten daha fazla su pompalanır ve fazla su alttan bir hazneye akar. Otomatik yeniden doldurma sistemi, buharlaşan suyun yerini alır.

Doğrudan soğutmanın verimliliği ped ortamına bağlıdır. Kaliteli bir sert selüloz ped %90’a varan verimlilik sağlarken, gevşek kavak ağacı lifli ped %50 ila %60 temas verimliliği sağlar.


Dolaylı Evaporatif Soğutma (Kapalı Çevrim)

Dolaylı evaporatif soğutma, ikincil bir hava akışının su ile soğutulduğu ve ardından birincil hava akışını soğutan bir tür ısı eşanjörü düzenlemesi yoluyla havanın sıcaklığını düşürür. Soğutulan hava asla su veya çevre ile doğrudan temas etmez.

Dolaylı evaporatif soğutma sisteminde hem kuru termometre hem de yaş termometre sıcaklıkları düşürülür.

Dolaylı evaporatif soğutucular havaya nem eklemez, ancak doğrudan soğutuculardan daha maliyetlidir ve daha düşük verimlilikte çalışır.

Dolaylı soğutmanın verimi %60-70 aralığındadır.


İki Aşamalı Dolaylı/Doğrudan Evaporatif Soğutma

İki aşamalı evaporatif soğutucular, dolaylı evaporatif soğutma ile doğrudan evaporatif soğutmayı birleştirir. Bu, dışarıdaki buharlaşma ile soğutulan bir ısı eşanjörünün içinden hava geçirilerek gerçekleştirilir. İkinci aşamada, önceden soğutulmuş hava, suyla ıslatılmış bir pedden geçer ve soğudukça nemi alır. İkinci kademe evaporatöre gelen hava beslemesi önceden soğutulduğundan, neme afinitesi doğrudan sıcaklıkla ilgili olan havaya daha az nem eklenir. İki aşamalı evaporatif soğutma, doğrudan veya dolaylı tek aşamalı bir sistemin ayrı ayrı sağlayabileceğinden daha soğuk hava sağlar. Çoğu durumda, bu iki aşamalı sistemler, daha uygun bir iç nem aralığını korudukları için kompresör tabanlı bir sistemden daha iyi konfor sağlar.

Gelişmiş iki aşamalı evaporatif soğutucu, soğuk havayı sirküle etmek için yüzde 100 dış hava ve değişken hızlı bir fan kullanır. Amerikan Isıtma ve Mühendisler Derneği’ne (ASHRAE) göre, iki aşamalı evaporatif soğutucular, geleneksel klima sistemlerine göre enerji tüketimini yüzde 60 ila 75 oranında azaltabilir. Ancak bu göreceli gelişme, konuma ve uygulamaya bağlıdır.


Doğrudan, Dolaylı ve İki Aşamalı Soğutma Karşılaştırması

Not: Aşağıdaki sıcaklık birimleri °F’tır.

Aşağıdaki örneklerde, üç farklı yaklaşımla elde edilebilecek sıcaklık düşüşünü göreceğiz. Bu örnekler, 86°’lik bir başlangıç kuru termometre sıcaklığında ve 66° yaş termometre sıcaklığı olacaktır. Soğutma veriminin; doğrudan soğutma için %90 ve dolaylı soğutma için %70 olduğunu varsayacağız.

1) Doğrudan Evaporatif Soğutma kullanılarak elde edilebilen sıcaklık düşüşü

Doğrudan evaporatif soğutma ile, yaş termometresi sıcaklığı aynı kalırken kuru termometre sıcaklığının düştüğünü unutmayın.

A. Elde edilebilir sıcaklık düşüşü = (kuru termometre – yaş termometre) x (medyanın verimliliği) Örnek: (86° – 66°) x .9 = 18°

B.Ulaşılabilir sıcaklık = kuru termometre – elde edilebilir sıcaklık düşüşü Örnek: 86° – 18° = 68° KT

C. Sonuçlar*

 • Başlangıç KT: 86°
 • Bitiş KT: 68°
 • Başlangıç YT: 66°
 • Bitiş YT: 66°

*Soğutma, besleme havası akımına nem eklenerek elde edildiğinden, yeni kuru termometre/yaş termometre sıcaklıkları, yaş termometre gradyanında bulunur.


2) Dolaylı Evaporatif Soğutma kullanılarak elde edilebilen sıcaklık düşüşü

Dolaylı evaporatif soğutma ile hem kuru termometre hem de yaş termometre sıcaklıklarının azaldığını unutmayın.

A. Elde edilebilir sıcaklık düşüşü = (kuru termometre – yaş termometre) x (dolaylı modülün verimliliği) Örnek: (86° – 66°) x .7 = 14°

B. Ulaşılabilir sıcaklık = kuru termometre – elde edilebilir sıcaklık düşüşü Örnek: 86° – 14° = 72° DB/61.4° YT

C. Sonuçlar*

 • Başlangıç KT: 86°
 • Bitiş KT: 72°
 • Başlangıç YT: 66°
 • Bitiş YT: 61.4°

*Besleme havası akımına nem eklenmediğinden, yeni kuru termometre/yaş termometre sıcaklıkları kuru termometre gradyanında bulunur.


3) İki Aşamalı Dolaylı/Doğrudan Evaporatif Soğutma kullanılarak elde edilebilen sıcaklık düşüşü

İki aşamalı evaporatif soğutma ile hem kuru termometre hem de yaş termometre sıcaklıklarının azaldığına dikkat edin.

İlk önce, aşağıdaki formülle elde edilebilecek kuru termometre ve yaş termometre sıcaklıklarını hesaplayın. Dolaylı evaporatif soğutma:

A. Elde edilebilir sıcaklık düşüşü=(kuru termometre – yaş termometre)x(dolaylı modülün verimliliği) Örnek: (86° – 66° ) x .7 = 14°

B. Ulaşılabilir sıcaklık = kuru termometre – elde edilebilir sıcaklık düşüşü Örnek: 86° – 14° = 72° KT

Aşama 1. dolaylı soğutmadan sonraki sonuçlar

Başlangıç KT / YT: 86° / 66° Bitiş KT / YT: 72 ° / 61.4 °

Ardından, doğrudan evaporatif soğutma ile elde edilebilecek kuru termometre/yaş termometre sıcaklıklarını hesaplamak için adım 3’teki kuru termometre/yaş termometre değerlerini kullanın:

C. Elde edilebilir sıcaklık düşüşü: (kuru termometre – yaş termometre) x (doğrudan modül ortamının verimliliği) Örnek: (72° – 61.4°) x .9 = 9.5°

D. Ulaşılabilir sıcaklık = kuru termometre – elde edilebilir sıcaklık düşüşü Örnek: 72° – 9,5° = 62,5° KT

Aşama 2.den sonraki sonuçlar, doğrudan soğutma

Başlangıç KT / YT: 72° / 61.4° Bitiş KT / YT: 62.5° / 61.4°

1. ve 2. aşama soğutmadan sonra net sonuçlar

 • Başlangıç KT / YT: 86° / 66°
 • Bitiş KT / YT: 62.5° / 61.4°
%d