8 Aralık 2023
Anasayfa » AC, DC ve EC Motor Tanım ve Karşılaştırmaları
ประหยัดกว่า ด้วย EC Motor มอเตอร์พัดลมสำหรับระบบทำความเย็น | แสงชัยกรุ๊ป


AC (Alternatif Akım) Motorlar

Mil dönme hızı sabit olmayan (asenkron) motorlar, stator ve rotor olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Stator motorun sabit parçasını oluşturur. Statorda stator çekirdeği ve alan sargıları bulunur. 3 fazlı asenkron motorların statorlarında her 3 faz için birer ayrı sargı bulunmaktadır. Rotor ise motorun dönen parçasıdır.Bilezikli asenkron motorların rotorlarında sargı, sincap kafesli asenkron motorların rotorunda ise kısa devre edilmiş baralar bulunur. Endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan asenkron motor tipi sincap kafesli asenkron motordur.Asenkron motorlarda hava aralığında oluşan döner alanın frekansı ile rotorun dönme frekansı aynı değildir. Bu motorlar bu sebep ile asenkron olarak adlandırılmaktadır. Hava aralığındaki döner alanın frekansı, motorun besleme frekansı ve kutup sayısına bağlı olup motorun yükü ile değişmez iken rotorun dönme frekansı yüke bağlı olarak değişmektedir. Motorun çalışma bölgesinde yük arttıkça motor devir sayısı düşer, yük azaldıkça devir sayısı artar. Motorun devir sayısı boşta çalışmada en yüksek seviyededir. Asenkron motorun devir sayısı, döner alanın devir sayısını aşamaz. Döner alanın devir sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Best Induction Motor GIFs | Gfycat


N = 120 x F / P
N: dönen alanın devir sayısı (rpm)
F: besleme frekansı (Hz)
P: Stator sargısının kutup sayısı (adet)


Bu hesaba göre 2 kutuplu motor 3.000 rpm; 4 kutuplu motor 1.500 rpm; 6 kutuplu motor 1.000 rpm olarak adlandırılır.


Özetle AC Motorlar;

DC Motorlar

Doğru akım motorları (Direct Current), DA motor da denilmektedir, duran ve dönen kısımlardan oluşmaktadır. Duran kısma stator, dönen kısma rotor denmektedir. Motorun içinde yer alan sargılara elektrik akımı uygulandığında, yine motorun içerisinde bulunan sabit mıknatıslara zıt yönde oluşan manyetik kuvvetin etkisi ile hareket etme prensibine dayanır. Bu akımın yönünün, sürekli olarak sabit mıknatısa ters manyetik alan oluşturacak şekilde değiştirilmesi gereklidir. Bu değişim, fırçalı motorlarda motorun sarımlarına temas eden fırçalarla yapılırken, fırçasız motorlarda ise elektronik hız kontrol devresi tarafından yapılır.

Best Dc Motor GIFs | Gfycat

Özetle DC Motor;DC motorların, AC motorlara göre daha verimli olmasının sebepleri;

EC Motorlar

Harici elektronik devre kartı tarafından kontrol edilen DC fırçasız motorlardır. Bu daha fazla kontrol ve daha yüksek verimlilik sağlar. EC’nin anlamı “Electronically Commutated” yani elektronik değişkenli DC (doğru akım) motordur. Burada değişkenle anlatılmak istenen; elektrik akımının yönünün geriye veya ileriye elektronik olarak değiştirilmesidir. Geleneksel AC motorlarda bu, mekanik olarak yapılmaktadır. EC motorlar sabit mıknatıslı olup, akıma göre dönüş yönünü elektronik olarak ayarlar. Bu nedenle, AC (alternatif akımla çalışan) motorlarda olduğu gibi akım değişmelerinde güç kaybına neden olmaz. Alternatif akım, sürekli olarak negatiften pozitife ve sonra tekrar negatife dönen şekilde bir eğridir. Motorun içindeki bu dönme veya değişiklik motoru hareket ettiren manyetik itme alanlarını oluşturur. Alternatif akımlı motorlardaki bu kayıp verimsizliğe ve motorda ısınmaya neden olur. EC motorlarda bakır, demir ve sürtünme kayıpları daha az olduğu için daha verimlidirler.EC Motor Avantajları


Why EC Motors Are More Efficient than AC Motors | H.C. Nye Co.

EC motorların, AC motorlara göre daha verimli olmasının sebepleri (DC motorun avantajları ile benzerlik gösterir);

EC Motorun Diğer Üstünlükleri

ERP & ECO Design

125 Watt – 500 kW arası güce sahip fan motorlarının, direktifin öngördüğü belirli bir statik verimi aşması beklenmektedir. Limit verimi geçemeyen ürünler CE markalamasına sahip olamayacak ve AB pazarına girişi engellenmiş olacaktır. Bu nedenle bu regülasyon fan motoru üreticilerini direkt, bu fan motorları kullanan müşterilerini ise endirekt olarak etkilemektedir.

Standart hızda çalışma durumunda, geleneksel motorlara oranla bazı motor kayıplarının EC motorlarda bulunmaması nedeniyle ortaya çıkan minimal verim farkı, değişken yüklerde çalışma durumunda yani hız kontrolü gerçekleştiğinde daha belirgin hale gelmektedir.
Basit bir PLC ya da sensörden gelen 0-10 VDC analog sinyal ile hız kontrolü yapıldığını düşünürsek, farklı hız kontrol metodları ile sürülen motorlarda ortaya çıkan harmoniklere bağlı gürültüler EC teknolojisinde ortaya çıkmıyor.

Bunun beraberinde, fanın istenen kapasite için devrinin düşürülerek çalıştırılması, devir değişiminin küpüyle orantılı olarak enerji tüketiminin azalmasını sağlayacaktır. Geleneksel asenkron motorlu ve hız kontrolüne sahip olmayan uygulamalarda, değişken kapasite ihtiyaçları fanların kaskad çalıştırılması ile çözümlenmektedir. Böylece, hava debisi ihtiyacı %50 azalırsa, fanların %50 ‘si kapatılır ve enerji tüketimi öngörülen kurulu gücün yarısına düşer. Karşılık olarak, EC fanlı bir uygulamada ise istenilen hava debisi, tüm fanların devrede tutulması ancak devirlerinin nominal devirin yarısına düşürülmesi şeklinde elde edilir.

Geleneksel teknolojiye sahip bir fan sisteminin, hız kontrollü çözümünü incelediğimizde; ana sistem elemanları fan, motor ve invertör olarak dikkate alınabilir. Beraberinde kullanılan bazı yardımcı elemanlar ise yüksek kapasiteli motorların sürülmesi sırasında bozulan dalga formunu korumak için sinüs filtre, blendajlı kablo, harici topraklama veya motor koruma üniteleridir.
Panolu olan EC motor uygulamalı klima santrallerinde pano için bırakılması gereken boşlukların küçülmesi de bir diğer önemli avantajdır.


Kaynak: Murat ÖZER; AC,DC ve EC Motor Tanım ve Karşılaştırmaları

%d