11 Aralık 2023
Anasayfa » Çoklu Fan Sistemleri – Seri ve Paralel ÇALIŞMA

Çoklu Fan Sistemleri – Seri ve Paralel ÇALIŞMA

Çoğu fan gereksinimi olan sistemlerde, gerekli sistem tasarımı için tek bir fan seçilir. Sistem görev döngüsü tarafından tanımlanan diğer çalışma noktalarını karşılamak için damperler, değişken giriş kanatları, değişken hatveli kanatlar veya değişken hız gibi çeşitli kontrol yöntemleri kullanılır.

Bazen bir sistemde birden fazla fan kullanmak avantajlıdır. Fanlar, ortak bir şaft üzerine monte edilmiş şekilde birbirine yakın olarak yerleştirilebilir veya besleme ve egzoz fanı gibi aralarında oldukça uzak bir mesafe olabilir. Çoğu zaman, tek bir sistemde birden fazla fan kullanmak için bazı nedenler vardır.

Cooler Master Introduces New MasterFan SF series: Integrating Multiple Fans  Into a Single Fan Frame

1.Bir fan çok büyük olabilir ve istenilen alana sığmayabilir. Veya çok ağır olabilir.

2. Sistemin gerekli çalışma aralığı, geniş bir çalışma aralığında kontrol edilen büyük bir fan yerine birden fazla fan gerektirebilir. Özellikle uzun zaman aralıklarında çok düşük akış hızlarında işletme maliyeti kritikse, kapasite kontrolü için çoklu fanlar daha ekonomik olabilir.

3. Bir sistemin karşıt uçlarında çalışan besleme ve egzoz fanları, tek bir fana kıyasla kanal veya boşluktaki basınç düşümünü azaltır. Besleme ve egzoz fanları kullanılıyorsa, bir sıfır noktası konumunu kontrol etmek veya düşük basınçları korumak genellikle daha kolaydır.

4.Kritik sistemler, tünelde yangın veya kaza durumunda veya akışta ani bir artış gerektiren başka bir acil durumda genellikle yedekli veya yedek fanlarla donatılır. Fan bakımı sırasında arıza süresini ortadan kaldırmak için yedek fanlar da kullanılır.

5. Proses uygulamalarına yönelik bazı sistemler, tek bir fanın üretebileceğinden daha yüksek basınçlar gerektirebilir veya gürültünün özel bir sorun olabileceği durumlarda her biri basıncın yaklaşık yarısını alacak şekilde iki fan seri olarak yerleştirilir.

FANLARIN SERİ YERLEŞTİRİLMESİ

A tale of two PSUs - Page 3 \ VOGONS
Figür 1. İki Fanın Seri Yerleştirilmesi

Her iki fandaki birleşik toplam basınç, her bir fanın bireysel toplam basıncının toplamı olacaktır. Statik basınç yerine toplam basınçlar kullanılır, çünkü fanlar, farklı boyutlarda olabilir ve fan veya bağlantı kanalı alanlarındaki bir değişiklik statik basınç değerlerini etkiler.

Bir süre boyunca yalnızca bir fan çalıştırılırsa, ikinci fanın etrafında baypas kanalı da olabilir. Bu kayıplar, normal sistem direnci gereksinimlerine eklenmelidir. Seri olarak iki fan seçmenin en hızlı ve en kolay yolu nedir?

PSA: You can get the white serial numbers off Chromax fans with rubbing  alcohol: Noctua

1.Toplam basınç açısından sistem gereksinimlerini belirleyin. Sadece statik basınç cinsinden biliniyorsa, ikinci kademe fanın çıkışından geçen hıza karşılık gelen hız basıncı, sistem statik basınç gereksinimlerine eklenerek toplam basınç değerleri hesaplanabilir.

2. Aksiyal fanlar veya hat içi fanlar düşünülüyorsa, gerekli debi ve sistem toplam basınç gereksinimlerinin yarısı için her bir fanı seçin. Santrifüj fanlar düşünülüyorsa, gerekli akış hızı ve sistem toplam basınç gereksinimlerinin yarısı için her bir fanı ve tipik olarak toplam basıncın bir inç’i olmak üzere birbirine bağlanan kanal sistemi kayıpları için bir değer seçin. Her bir fanın gerçek bireysel performansı aynı olmadığı için yukarıdaki seçim sürecinin yaklaşık olduğu bilinmelidir.

Her iki fan da aynı kütlesel hava akışını sağlayacak, ancak hacimsel hava akışını sağlamayacaktır. Bu, her fanın giriş mutlak basınçlarındaki farklılıklardan ve birinci kademe fanın olası sıkıştırma ısısı veya motor ısıtmasından vb. kaynaklanan sıcaklıklardaki farklılıklardan kaynaklanan, giriş yoğunluklarındaki farklılıkların sonucudur.

FANLARIN PARALEL YERLEŞTİRİLMESİ

Why do parallel fans/blowers show an oscillatory behavior? - Engineering  Stack Exchange
Figür 2. İki Fanın Paralel Yerleştirilmesi

Tipik olarak yalnızca iki fanın dahil olduğu seri fanların aksine, paralel fan uygulamalarında, birden fazla fan kullanabilir. Bu durumda seçim süreci basittir, çünkü her bir fan aynı statik veya toplam basınç için seçilecektir ve akış hızı toplam akışın fan sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

Sistem direncinin, her zaman fan eğrisinin sabit bir kısmında kalmasını sağlamak için fanları paralel olarak seçerken dikkatli olun. Tüm fanlar çalışırken; çalışma noktasının, dipteki en düşük basınçtan daha yüksek olmasını sağlamaya çalışın. Bu, fanın bir çalışma noktası aramak için eğrinin zirvesi boyunca ileri geri gitme olasılığını en aza indirir. Bu şekilde, fanların motor yükünde farklılıklara neden olan, eşit olmayan yükleme, yaşama veya plenum içinde sistem etkisine neden olabilecek eşit olmayan hız profilleri oluşturma olasılığını da en aza indirir.

EK HUSUSLAR

Bir sistemin düzgün çalışması için birden fazla fana bağlı olduğu durumlarda, yalnızca bir fanın çalıştığı zamanlar dikkate alınmalıdır. Bu, başlatma sırasında, onarımlar sırasında veya çalışan fan sayısına dayalı bir akış kontrol şemasının parçası olabilir.

1. Başlatma koşulları– Genel olarak, sistem eğrisi ve fan eğrisi her zaman kararlı bir çalışma noktasında kesiştiği sürece, başlatma sırasında veya sürekli çalışma sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmamalıdır. Santrifüj fanlar veya sabit hatveli kanatlı aksiyal fanlar ayrı ayrı veya birlikte çalıştırılabilmelidir. Beygir gücü gereksinimlerini en aza indirmek için çalıştırma sırasında giriş kanatlarının veya damperlerin kapatılması tavsiye edilebilir. Fanlar hızlandığında, kontrolcü açılabilir. Her iki fanda istenen hızlara ulaştığında ve aerodinamik olarak dengelendiğinde, her iki fanın kanat aralığını istenen çalışma koşuluna yükseltin. Paralel fanlar, enerji verilmiş bir fandan gelen havanın, enerji verilmemiş bir fandan geri dönmesini önlemek için bir çeşit izolasyon damperine sahip olmalıdır. Amortisör ayrıca, bir santrifüj fanının durdurulması ve ardından tekrar aynı hıza getirilmesi sırasındaki şoku en aza indirmeye de hizmet eder. Paralel olarak kurulan fanlar için mekanik bir geri döndürmez kavrama da kullanılabilir.

Series and Parallel Operations
Figür 3. Seri ve Paralel Operasyonlar

2. Tek fan ile sürekli çalışma – Tüm ekipmanların periyodik bakım ve onarıma ihtiyacı olacaktır. Bu, diğerleri çalışırken en az bir fanın kapatıldığı anlamına gelir. İzolasyon damperleri ile donatılmış paralel fanlar için bu genellikle sorun değildir. Bir kanatlı eksenel fan ile güç düşebilir, ancak ileriye eğik bir fan ile sürekli artan beygir gücü özelliği nedeniyle güç artacaktır. Seri bağlı yakın-bağlantılı fanlar için, bir fanın diğerini kapatarak çalıştırılması önerilmez.

Bir izolasyon damperi havayı tamamen durduracaktır. Bir izolasyon damperi olmadan, fanın kapanması yel değirmeni yapar, ancak sadece bir fanın çalıştığı basınçtaki azalmaya eklendiğinde, bunun üzerindeki basınç düşüşü muhtemelen sistemi işe yaramaz hale getirecektir.

ÖZET

Bir sistemde seri veya paralel birden fazla fan kullanıldığında aşağıdaki soruların cevaplanması gerekir.

• Tüm çalışma koşulları altında her bir fan eğrisindeki derecelendirme noktasının göreli konumu nedir? Çalışma noktası eğrinin sabit bir kısmında mı kalıyor?

• Derecelendirme noktasının konumu, istenen fan kontrolünün ve istenen akış aralığının kullanımına izin veriyor mu?

• Çalışma aralığı ve fan sayısı dikkate alındığında, motorlar gereken gücü karşılıyor mu?

• Bazı fanların kapanması durumunda uygun şekilde tasarlanmış izolasyon damperleri veya başka çözümler var mı? Sızıntı gereksinimleri karşılandı mı?

• Sistem gereksinimleri tüm çalışma koşullarında karşılanıyor mu?

• Ses seviyeleri tüm çalışma koşullarında kabul edilebilir mi?

Tatmin edici uygulamalar, yukarıdakilerin tümüne tatmin edici cevaplar gerektirir.

%d