11 Aralık 2023
Anasayfa » HVAC Karbon Ayak İzini Azaltmak: Net Sıfıra Yolculuk

HVAC Karbon Ayak İzini Azaltmak: Net Sıfıra Yolculuk


Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin karbon emisyonlarını azaltmak için devam eden çabaları ve sürdürülebilirliğe daha fazla odaklanmasıyla, HVAC sektörünün çevreye daha duyarlı hale gelmede üzerine düşeni yapması hayati önem taşımaktadır. Ve daha sürdürülebilir hale gelmek için adımlar atılmış olsa da, belirlenen hedeflerin birçoğunun ulaşılabilir olduğundan emin olmak için hala yapılması gereken çok şey var.

Hem büyük hem de küçük binalarda endüstriyel ısıtma, endüstriyel enerji talebinin yaklaşık üçte ikisini ve küresel enerji tüketiminin yaklaşık beşte birini oluşturuyor. Bunun gibi rakamlar, bu sistemlerin karbon ayak izimize yaptığı katkıları azaltmaya yönelik önemli adımları atmak için verimli ve çevre dostu HVAC ekipmanlarına sahip olma ihtiyacını göstermektedir.

İnşaat Sektöründe Yüksek Enerji Tüketimi

Uluslararası Çevre Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan rapor, binaların ve inşaat sektörlerinin birlikte küresel enerji tüketiminin %30’undan ve karbon emisyonlarının yaklaşık %40’ından sorumlu olduğunu gösterdi. Bu, sektörün daha çevre dostu bir toplumda rolünü oynamak için atması gereken adımların bir göstergesidir ve bunların bazıları halihazırda devam etmektedir.

COVID sonrası bir dünyanın nasıl görünebileceğini hayal ederken, işletmeler ve hükümetler sürdürülebilirliği ve daha düşük karbon emisyonlarını planlamalarının ön saflarına koymaya devam ediyor ve HVAC sektörü de kesinlikle bir istisna değil. Ancak sektördeki değişim göz korkutucu bir ihtimal olduğundan, karar vericiler genellikle nereden başlayacaklarını bilemiyorlar.

HVAC Sistemlerinde Akıllı Teknoloji Kullanımı

HVAC sektöründe akıllı teknolojilerin sürekli büyümesi ve daha fazla yaygınlaştırılmasıyla, sistemler daha verimli hale gelmiştir. Akıllı HVAC, bir binanın otomasyon sistemiyle entegre olan sensörler kullanır. Bu sensörler daha sonra bina genelindeki koşullar hakkında bilgi toplar.

HVAC kullanımındaki herhangi bir cihazın, emisyon üretiminde ciddi bir artışa yol açmaması önemlidir. Akıllı sistemlerin kritik hale geleceği alanlardan biri de burası. Pek çok bilim insanı, ısı dalgalarının daha fazla emisyona neden olduğu ve Avrupa’daki sıcaklık kayıtlarının daha düzenli olarak kırılmasını beklediği konusundaki düşüncelerinde nettir, bu nedenle sahaların bu koşullarla başa çıkmak için donatılması gerekecektir.

Role of HVAC in Construction | Choosing A Good HVAC Contractor

Elde Taşınabilir Cihazlarla Sıcaklığın Düzenlenmesi

Kablosuz sistemler artık çok daha yaygın hale geldiğinden, sıcaklıklar elde tutulan cihazlarla kolayca kontrol edilebilir. Bu yeni teknolojilerle, sistemleri yönetenler uzaktan izleme ve bakımdan da faydalanabilir ve bu da başka bir çevresel teşvik için sahaya seyahat etme ihtiyacını azaltır.

Akıllı sistemlere eşlik etmek üzere, HVAC verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için akıllı termostatlar gibi ekipman kurulabilir. İşletmeler için mevcut olan diğer akıllı sistemler arasında, çalıştırılması geleneksel muadillerine göre çok daha kolay olan akıllı fırınlar ve klima üniteleri bulunmaktadır.

Gereksiz Havalandırmayı Azaltma

Küresel sıcaklıklar yükselmeye devam ederken, klima kullanımı arttı ve daha fazla enerji kullanımına katkıda bulundu. Gereksiz havalandırma nedeniyle büyük miktarda gereksiz emisyon üretilir ve bu da ısı kaybına ve genel enerji israfına neden olur.

Havanın devirdaimi, ısıyı muhafaza etmek ve emisyonları düşük tutmak için geleneksel olarak daha düşük enerji maliyetli bir yöntemdir, ancak devirdaim havasıyla ilgili risklere karşı dikkatli olmalıyız. Hem hastalık yayılma riskini ortadan kaldıran hem de enerji tüketimini iyileştiren ısı geri kazanımlı havalandırma ile dolaşımdaki hastalık riski bir nebze ortadan kaldırılır.

Yeni Klima Ünitelerinin Verimlilik Performansı

Özellikle klima üniteleri, bir binanın elektrik tüketiminin %10’una denk gelir ve bu nedenle, bunun yarattığı emisyonları önlemenin yollarını aklımızda tutmamız önemlidir. İklimlendirme üniteleri için küresel enerji talebinin, sıcaklıkların yıldan yıla artmaya devam etmesi nedeniyle 2050 yılına kadar üç katına çıkması bekleniyor.

Artan talebin daha fazla emisyona neden olmamasını sağlamak söz konusu olduğunda, yeni klima ünitelerinin verimlilik performansı kilit nokta olacaktır. Tedarikçilerin ve üreticilerin ele alması gereken bir diğer konu, farklı ülkelerdeki AC ünitelerinin tüketim oranlarının farklı olmasıdır; Japonya ve AB’de satılan üniteler, Çin ve ABD’de bulunanlardan tipik olarak daha verimlidir.

Modülerleştirme

Modüler HVAC’lar de son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Modüler HVAC’lar, büyük ölçüde daha yüksek enerji verimliliği, maliyet etkinliği, esneklik ve önemli kurulum ve bakım kolaylığı seviyelerine bağlı olarak artan popülariteleriyle, tüm bir binada havanın ısıtılmasından, soğutulmasından ve dağıtılmasından sorumludur.

Modüler HVAC’lar, özellikle çalışma alanları için uyarlanabilir ve genellikle, öncelikle çatıya yerleştirme yoluyla elde edilen, işgücünü rahatsız etmeden sistemler üzerinde iş yapılmasına izin verir. Ticari çalışma alanları daha büyüktür ve genellikle konut mülklerine göre farklı ihtiyaçlar gerektirir. Çalışma ve ticari alanların çok çeşitli özel gereksinimlerine hitap edebilir.

Daha düşük karbon emisyonları için çabalarken, bu eğilim devam edecek ve HVAC’ların geleneksel olarak ürettiği emisyonları azaltmada kilit bir alan haline gelecek gibi görünüyor.

Modular Design of HVAC systems | Siemens Digital Industries Software

Karbon Ayak İzini Azaltma

Her zamankinden daha çevre bilincine sahip bir topluma doğru ilerlemeye devam ederken, şirketler, hükümetler ve halk için karbon emisyonlarını düşürmenin yollarını düşünmek büyük önem taşıyacaktır. Akıllı teknolojiler kesinlikle bunun ön saflarında yer alacak, birçok gereksiz yolculuğu ortadan kaldıracak ve endüstrilerin ayarları değiştirmesini ve sorunları uzaktan çözmesini kolaylaştıracak.

Daha yüksek eğitim seviyeleri, emisyonları azaltmak ve sonuç olarak daha sürdürülebilir olmak için en iyi konumda olduğumuzdan emin olmamızı sağlayacak araçlarla donatmamıza yardımcı olacaktır.

Yukarıda özetlenen adımlar bazı ilerlemeleri ve alabileceğimiz önlemleri gösterse de, HVAC’ın karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmak için sektör olarak yapabileceğimiz çok daha fazla şey var ve COVID-19 pandemisinin etkisinin ötesine geçtiğimizde, bu kesinlikle olacaktır.

Bir Cevap Yazın

%d